ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ

Η εταιρεία ΓΚ Μπαλαμπάνος και ΣΙΑ ΟΕ

Το έτος 1975, ιδρύθηκε στη Γλυκόβρυση Λακωνίας η ατομική εταιρία Γεώργιος Μπαλαμπάνος. Το έτος 1980, μετά από μια επιτυχημένη πορεία 5 ετών της ατομικής εταιρίας Γεώργιος Μπαλαμπάνος, λύθηκε και συστήθηκε μεταξύ των Γεωργίου Μπαλαμπάνου, Παναγιώτη Μπαλαμπάνου και Σοφίας Μπαλαμπάνου η εταιρία ΄΄Γ.Κ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΄΄ με διακριτικό τίτλο ΄΄ΕΥΡΩΤΑΣ΄΄, και σκοπό την ανάληψη εργολαβιών κατασκευής οικοδομικών, χωματουργικών εργασιών, δημοσίων έργων, τοποθέτηση σωλήνων και αντλιών φρεάτων. Η νέα εταιρεία στεγάστηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 14 στρεμμάτων. Το έτος 1982, προστέθηκε στους σκοπούς της εταιρίας η εμπορία, κατασκευή και επισκευή στροβιλοφόρων και υποβρυχίων αντλιών βαθέων φρεάτων, και εξοπλίστηκε με νέου τύπου μηχανήματα. Το έτος 2004, κατέχοντας μακρά εμπειρία από την συνεχή δραστηριότητά της σε συνδυασμό με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων εισέρχεται στον χώρο της ανόρυξης υδρογεωτρήσεων με την κατασκευή (κτίσιμο) γεωτρυπάνου με διατρητική ικανότητα 3,500 μέτρα, διάμετρο διάτρησης 40 ίντσες και Compressor Atlas Copco, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ως το πλέον ιδανικό μηχάνημα για την επιτυχή κατασκευή γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη και πάσης φύσεως εδάφη. Επίσης υλοποιεί Αρδευτικά και Ηλεκτρολογικά Έργα. Το έτος 2005 έχοντας υλοποιήσει αξιόλογο αριθμό έργων και στρατηγικές συνεργασίες εκδίδει άδειες γεωτρήσεων καθώς και μηχανολογικές και γεωλογικές μελέτες. Η εταιρία αναλαμβάνει εξ\'ολοκλήρου τη μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμό γεωτρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Επιπλέον, αναλαμβάνει την τοποθέτηση και επισκευή στροβιλοφόρων και υποβρύχιων αντλιών. Σήμερα η ΄΄Γ.Κ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ αποτελεί μια από τις καλύτερες και ιδιαίτερα επιτυχημένες επιχειρήσεις στον χώρο των υδρογεωτρήσεων παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εγγυώμενη την έγκαιρη παράδοση τους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν την εταιρία σε μια μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία συνοψίζονται ως εξής:

  • Τεχνολογικός Εξοπλισμός,

  • Ιδιόκτητα Μέσα,

  • Ιδιόκτητες Κτιριακές Εγκαταστάσεις,

  • Πληροφοριακά Συστήματα.

  • Εργασιακό Περιβάλλον Υψηλών Προδιαγραφών.

  • Εξειδικευμένοι Μηχανολόγοι, Γεωλόγοι, Ηλεκτρολόγοι

  • Συνεχής Εκπαίδευση,

  • Απόλυτα Εξειδικευμένο Εργατοτεχνικό Προσωπικό.

  • Μεγάλη Εμπειρία Και Γνώση Της Αγοράς, Ομαδικότητα, Επιχειρηματικότητα

Στόχο και όραμά μας αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης μας στην Ελληνική αγορά, πάντα, με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στην παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας.

Η εταιρία από τα πρώτα βήματά της κατάφερε να βασίζει την συνεργασία της και τις δραστηριότητες της στην ειλικρινή, ανθρώπινη και αμφίδρομη σχέση της με τους πελάτες-συνεργάτες της. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, είναι βασικό στοιχείο για τη μακροχρόνια και υγιή συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει. Βασικός παράγοντας της άρτιας συνεργασίας είναι η ειλικρίνεια, η ορθολογιστική αντιμετώπιση του προβλήματος ή αιτήματος προσφέροντας στους πελάτες μας τις καλύτερες οικονομοτεχνικές λύσεις με χαμηλό κόστος και η ικανότητα της ολοκλήρωσης του κάθε έργου στον προγραμματισμένο χρόνο. Οι άριστες σχέσεις των πελατών με την εταιρία στηρίζονται αρχικά στην προσωπική επαφή με τη διοίκηση και τα στελέχη της και έχουν ως αποτέλεσμα σταθερούς και μακροχρόνιους δεσμούς. Η εταιρία έχει δημιουργήσει σταθερές συνεργασίες με εταιρίες και οργανισμούς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνοντας έτσι ένα ευρύ πελατολόγιο που περιλαμβάνει Δημόσιους Φορείς, Ιδιωτικές Εταιρίες και Ιδιώτες.

Balabanos drilling

Έργα

Υδρογεώτρηση 500 μέτρων

Υδρογεώτρηση 500 μέτρων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για αρδευτικές υδρογεωτρήσεις
Υδρογεώτρηση 450 μέτρων

Υδρογεώτρηση 450 μέτρων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για αρδευτικές υδρογεωτρήσεις
Υδρογεώτρηση 400 μέτρων

Υδρογεώτρηση 400 μέτρων

Εμπορία, κατασκευή και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων
Υδρογεώτρηση 350 μέτρων

Υδρογεώτρηση 350 μέτρων

Εμπορία, κατασκευή και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων